Wanneer letselbeperkend glas?

  • Bij ruimten die vallen onder de 3569-norm, dit zijn veelal openbare ruimten in ziekenhuizen, scholen, stations, kantoren en dergelijke.
  • Bij u thuis: Wanneer een buitendeur met beglazing op de tocht staat. Door de harde wind kan deze met veel kracht dichtwaaien, met het risico op glasschade.
  • Maar ook: Wanneer u drukke kinderen in huis heeft die spelenderwijs achter elkaar aan rennen en deuren dichtgooien met het risico op letsel.

Bij letselbeperkend glas denken we aan gehard of gelaagd veiligheidsglas.Veiligheidsglas is sterker dan gewoon floatglas.

Gehard glas is door een speciaal procedé zeven maal zo sterk gemaakt als gewoon glas. Wanneer het toch breekt, valt het in duizenden niet-scherpe stukjes uiteen. De kans op verwonding is heel klein.

Gelaagd glas is glas wat bestaat uit verschillende lagen wat door een taaie, sterke folie bijeengehouden wordt.

Bovenstaande soorten zijn ook in combinaties leverbaar, bij Glascentrale Roden wordt bijvoorbeeld ook gehard-gelaagd glas geleverd.

Wanneer letselbeperkende beglazing?

Bij u thuis kunnen er verschillende redenen zijn om veiligheidsglas te plaatsen: Een buitendeur die op de tocht staat en hard dicht kan slaan, maar ook wanneer u drukke kinderen heeft die spelenderwijs bij het achtervolgen een deur achter zich dicht kunnen gooien. Ook de deur van een stal waar u dieren houdt zou logischerwijs veiligheidsglas moeten zijn. Soms wordt veiligheidsglas voorgeschreven, de richtlijnen hiervoor vindt u in de NEN 3569 norm.

NEN 3569 norm

Soms is letselbeperkend (veiligheids) glas verplicht. De richtlijnen hiervoor zijn omschreven in de NEN 3569 norm: ‘Veiligheidsbeglazing in gebouwen’. Deze norm schrijft voor bij welke gebouwen en ruimten veiligheidsbeglazing moet worden toegepast, en in welke mate. Glascentrale Roden kan u hierover uitgebreid adviseren indien nodig.